V skyrius. Nurodomieji kelio ženklai

Eismo kryptys eismo juostose. Nurodo eismo kryptis eismo juostose ir važiavimo trajektoriją.