V skyrius. Nurodomieji kelio ženklai

Įvažiavimas į vienpusio eismo kelią. Nurodoma, kad įvažiuojama į vienos krypties eismo kelią arba važiuojamąją dalį.