IV skyrius. Nukreipiamieji kelio ženklai

Pavojinguosius krovinius vežančių transporto priemonių važiavimo kryptis. Pavojinguosius krovinius vežančioms transporto priemonėms, kurioms numatytas specialusis ženklinimas oranžinėmis lentelėmis, leidžiama važiuoti tik nurodyta kryptimi.