IV skyrius. Nukreipiamieji kelio ženklai

Minimalaus greičio apribojimo pabaiga.