IV skyrius. Nukreipiamieji kelio ženklai

Ribotas minimalus greitis. Leidžiama važiuoti tik nurodytu arba didesniu greičiu (km/h).