IV skyrius. Nukreipiamieji kelio ženklai

Pėsčiųjų takas. Takas skirtas tik pėstiesiems. Kai takas eina išilgai kelio, pėstieji privalo eiti tik juo.