IV skyrius. Nukreipiamieji kelio ženklai

Važiuoti tiesiai arba į dešinę. Leidžiama važiuoti tik rodyklių kryptimis. Kelio ženklas galioja toje važiuojamųjų dalių sankirtoje, prieš kurią jis pastatytas. Kelio ženklo reikalavimai netaikomi maršrutiniam transportui.