II skyrius. Pirmumo kelio ženklai

Pirmenybė priešpriešinio eismo atžvilgiu. Siauras kelio ruožas, kuriuo važiuodamas vairuotojas turi pirmenybę prieš artėjantį priešpriešinį transportą.