II skyrius. Pirmumo kelio ženklai

Pagrindinio kelio pabaiga. Kelio ženklu „Pagrindinis kelias“ pažymėto kelio pabaiga.