II skyrius. Pirmumo kelio ženklai

Pagrindinis kelias. Kelias, kuriame suteikta pirmenybė važiuoti per nereguliuojamas sankryžas.